Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF erkend goed doel
   
  Donaties  
     
 

U kunt het dorp steunen met donaties. Daarvoor kunt u zich aanmelden als donateur. U ontvangt dan vier keer per jaar onze nieuwsbrief. Bijgevoegd is dan altijd een acceptgirokaart, waarmee u uw bijdrage voor het dorp kunt overmaken. Misschien wilt u eenmalig een gift aan het dorp schenken of op een andere wijze het dorp steunen. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat. Zij kunnen u alles uitleggen over de mogelijkheden.

 

Uw donatie is vaak fiscaal aftrekbaar

Er komen regelmatig vragen binnen bij de penningmeester over de mogelijkheden om de donatie aan de Stichting Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam (NS/WaS) af te trekken van het belastbaar inkomen. We zetten het daarom nog even op een rijtje.

 

Er zijn twee manieren.


1

Donaties aan bijvoorbeeld hulporganisaties zoals kerkelijke-, liefdadigheids- en culturele instellingen, waar de vriendenstichting NS/WaS ook onder valt en die als zgn. ANBI (een het Algemeen Nut Beogende Instelling) is aangemerkt, zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Hiervoor geldt een drempel: het totaal aan giften moet meer dan 1% van uw drempelinkomen bedragen. In dat geval mag de schenker tot maximaal 10% van het drempelinkomen aftrekken.


2

Voor aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximum.


De procedure voor periodieke schenkingen is vereenvoudigd. Met ingang van 2014 is voor de volledige fiscale aftrekbaarheid van periodieke (5-jaarlijkse) giften niet langer een notariŽle akte vereist. Een schenkingsovereenkomst tussen de gever en de ANBI (zoals de vriendenstichting) is voldoende. Op de website van de belastingdienst is een model schenkingsovereenkomst beschikbaar. De Stichting Vrienden van Neve Shalom/Wahat al-Salam is graag bereid haar medewerking aan schenkingsovereenkomsten te verlenen. U kunt een "formulier periodieke gift in geld"  downloaden van de site van de belastingdienst http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst period_gift_in_geld_ib 0802z1fol.pdf, maar wij zenden U desgewenst ook graag een gedeeltelijk voor-ingevulde overeenkomst toe, hetzij per mail hetzij per briefpost. U kunt daarna het deel bestemd voor de ontvanger -de stichting- terugzenden aan de penningmeester van de stichting, Otto Hospes, e-mail: ohospes@gmail.com. U ontvangt dan een medeondertekende overeenkomst retour.  

                                       

Extra belastingvoordeel


Periodieke schenkingen of periodieke giften bieden voor de schenker extra belastingvoordeel. Deze giften aan een ANBI of vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Een drempel- of maximumbedrag is niet aan de orde. Wel moeten de giften als vaste bedragen minimaal ťťn keer per jaar gegeven worden gedurende minimaal vijf jaar.


De periodieke gift is gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst voor de gever geheel fiscaal aftrekbaar als deze jaarlijks wordt verantwoord in de aangifte inkomensheffing.

 


De Inspectie Belastingen heeft de Stichting Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam als een ANBI aangemerkt. Met ingang van januari 2008 staat onze stichting op de alfabetische lijst van ANBI bij de Belastingdienst onder de naam van : Stichting Vrienden van Neve Shalom/ Wahat al-Salam.

Rekeningnummer van de Stichting
Giro/IBAN : NL30 INGB 0001432655

Door middel van de acceptgirokaart die als adresdrager bij de rondzendbrief is gevoegd kunt u uw eventuele donatie overmaken. klik hier voor aanmelding als donateur.

 


Vrienden | Donaties | Lezingen | Bezoek | Vrijwilliger
Copyright © NS/WaS Nederland Webdesign Hendriks Kampen