Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF erkend goed doel
     
  Vrienden van NS/WaS  
     
 

In Nederland bestaat een Stichting: 'Nederlandse Vriendenstichting Neve Shalom/Wahat al-Salam'. Deze stichting zet zich in voor het uitdragen van de boodschap van het dorp dat 'Vrede mogelijk is' en bijeenbrengen van gelden voor het dorp. Belangrijkste bron van inkomsten zijn de donateurs. Zij ontvangen vier keer per jaar de nieuwsbrief en een acceptgirokaart. De Nederlandse Vrienden geven daarnaast lezingen, ontvangen giften van privť-personen en organisaties en soms zijn er speciale acties die geld opleveren.
De Nederlandse Vriendenstichting heeft geen betaalde werknemers in dienst en heeft een (onbezoldigd) bestuur dat op dit moment bestaat uit:

Bestuur

Ed Dumrese, voorzitter

Ottto Hospes, secretaris

Jan Wouter van Wijngaarden, penningmeester

Caecilia van Peski, lid

Adam Uriel Ruff, lid

Comitť van aanbeveling
Prof. Dr. Simon Schoon, Gouda
Rabbijn Awraham Soetendorp, Den Haag

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41059729

De statuten, het beleidsplan, het activiteitenplan, alsmede het financieel jaarversclag kunt u vinden onder Publicaties-Andere publicaties


Met ingang van januari 2008 staat onze stichting op de alfabetische lijst van ANBI bij de Belastingdienst onder de naam van: Stichting Vrienden van Neve Shalom/ Wahat al-Salam.


De Stichting Vrienden van Neve Shalom / Wahat al-Salam mag zich per 1 januari 2017 een erkend doel noemen omdat ze aan de hieraan te stellen eisen voldoet. De stichting is hiermee tevens als erkende organisatie opgenomen in het goede doelenregister dat het CBF op haar website publiceert.
 

 


Vrienden | Donaties | Lezingen | Bezoek | Vrijwilliger
Copyright © NS/WaS Nederland Webdesign Hendriks Kampen