Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF erkend goed doel
 
Het Onderwijs
Het onderwijssysteem in NS/WaS is gebaseerd op drie belangrijke principes
* evenredige vertegenwoordiging van Joden en Arabieren in het docentenkorps en de administratieve ondersteuningsfuncties.
* het gebruik van beide talen, Hebreeuws en Arabisch, bij het onderwijs aan alle kinderen.
* respect en erkenning voor de individualiteit van ieder kind, terwijl de identiteit van ieder kind wordt ontwikkeld door kennis van zijn of haar cultuur en traditie; tegelijkertijd moet kennis en respect voor de cultuur en traditie van een ander worden bijgebracht.

Dit concept van gelijkheid in onderwijs heeft meer voeten in de aarde dan men zo denkt. Het is onbekend terrein dat NS/WaS heeft bewandeld en nog steeds bewandelt. NS/WaS leert kinderen (en volwassenen) dat verandering begint bij onszelf. We moeten ons bewust worde van onze beperkingen en kwaliteiten zodat we leren wat verandering voor ons (mij) kan betekenen. Zo kan ik uiteindelijk ook een nieuwe verbinding met mijzelf en automatisch met anderen op een vreedzame manier leggen.

Makkelijk is het niet. De grootste uitdagingen blijven:
* hoe om te gaan in het onderwijs met het huidige klimaat in Israël van geweld en wantrouwen.
* de culturele verschillen in de staf en tussen de kinderen te blijven zien maar niet als obstakel te beschouwen.
* de dominantie van de Westerse cultuur niet te laten prevaleren
* de betekenis van het begrip gelijkheid
* tweetaligheid doceren en dus altijd meer docenten moeten hebben dan het budget toelaat

 
Dit bijzondere onderwijssysteem is ontstaan tegelijkertijd met de komst van de eerste kinderen in het dorp. Begonnen met een peuterschool, ontstond met het ouder worden van de kinderen vanzelf een kleuter- en basisschool (1984). Zes jaar na de start van de basisschool voor kinderen van het dorp opende de school haar deuren voor kinderen van buiten het dorp. En hier vindt ook de start plaats van het tweetalig onderwijs. Al jaren is dus de school geen louter dorpsaangelegenheid meer. De kwaliteit van het onderwijs en de keuze voor tweetaligheid trekt zeer veel kinderen uit de omliggende dorpen. Zij worden met speciale bussen gehaald en gebracht. Het is goed om te weten dat voor dit soort schoolvervoer een school in de regel subsidie krijgt van de regering. Niet voor NS/WaS; Dankzij de vriendenstichtingen uit diverse landen zijn er grote bussen aangeschaft die doorverkocht zijn aan het lokale busbedrijf. Dat busbedrijf zorgt in ruil daarvoor voor het vervoer met kleine bussen van alle kinderen van en naar NS/WaS. Op die manier is het onderwijs verzekerd. Anno 2004 tellen kleuter- en basisonderwijs in het dorp 300 leerlingen (!!) waarvan 90% komt uit de omliggende Joodse en Arabische dorpen.

Sinds een jaar is er gestart met een 'Junior High School'. Het verzoek om hiermee te starten kwam vanuit de ouders zelf. Kinderen die in het laatste jaar van de basisschool zitten moesten naarstig op zoek naar een plaats op een middelbare school in een dorp in de buurt. Terug naar eentalig onderwijs etc. Nu is het mogelijk om in NS/WaS door te stromen en zo de voorbereiding op de middelbare school in het dorp af te ronden. Op dit moment wordt er gebouwd aan een groot schoolgebouw voor de junior high school met name ondersteund door de Amerikaanse vrienden. Bijkomend probleem voor de leraren is dat er geen geschikt lesmateriaal voorhanden is; dat moeten zij zelf ontwikkelen. Helaas is in 2006 besloten om de junior high school stop te zetten. De groepen 7 en 8 zijn toegevoegd aan de lagere school. Mede door discussies met het ministerie van onderwijs is hiertoe besloten. Het dorp is van mening dat nu de tijd nog niet rijp is, maar is vol vertrouwen dat dit initiaitief weer van de grond zal komen.

 Stichter | Dorp | Onderwijs | School voor Vrede | Spiritueel centrum | Faciliteiten | Droom
Copyright © NS/WaS Nederland Webdesign Hendriks Kampen