Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF erkend goed doel
     
  Adressen  
     
  Desgewenst kunt u contact opnemen met de secretaris of de penningmeester via onderstaande adressen.

Secretaris
Otto Hospes
e.: ohospes@gmail.com
t: 06-15196388

Penningmeester
JanWouter van Wijngaarden
e.: janwoutervanwijngaarden@hetnet.nl
t.:06-44540646

Rekeningnummer van de Stichting
Giro : NL30 INGB 0001432655

 

Copyright © NS/WaS Nederland Webdesign Hendriks Kampen