Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF erkend goed doel
                
     
  ANBI  
     
 

(Onbezoldigd) bestuur:
Jan Peters, voorzitter
Maaike Lok-Funcke, secretaris/penningmeester a.i.
Ed Dumrese, lid 

Contactgegevens:
Secretariaat 
Maaike Lok-Funcke
p/a Piratenweg 6  
2132 TS HOOFDDORP
e.: lok-funcke@hetnet.nl
t: 023-5615104

Rekeningnummer van de Stichting
Giro : NL30 INGB 00014 32 655

Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

Beleidsplan 2015-2019

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2016

Beknopt fiancieel jaarverslag 2017

Beknopt financieel jaarverslag 2016

Beknopt financieel jaarverslag 2015  

Beknopt financieel jaarverslag 2014

Beknopt financieel jaarverslag 2013

Beknopt financieel jaarverslag 2012

Statuten van de stichting

 

Copyright © NS/WaS Nederland Webdesign Hendriks Kampen