Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF erkend goed doel
                
     
  ANBI  
     
 

(Onbezoldigd) bestuur:
Jan Peters, voorzitter
Maaike Lok-Funcke, secretaris/penningmeester a.i.
Ed Dumrese, Thijs Kolster, Pieter Rookmaaker en Freerk Boekelo, leden

Contactgegevens:
Secretariaat 
Maaike Lok-Funcke
p/a Piratenweg 6  
2132 TS HOOFDDORP
e.: lok-funcke@hetnet.nl
t: 023-5615104

Rekeningnummer van de Stichting
Giro : NL30 INGB 00014 32 655

Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

Beleidsplan 2015-2019

Activiteitenplan 2016

Beknopt financieel jaarverslag 2016

Beknopt financieel jaarverslag 2015  

Beknopt financieel jaarverslag 2014

Beknopt financieel jaarverslag 2013

Beknopt financieel jaarverslag 2012

Statuten van de stichting

 

Copyright © NS/WaS Nederland Webdesign Hendriks Kampen