Algemeen Nut Beogende Instelling

CBF erkend goed doel
                
     
  ANBI  
     
 

(Onbezoldigd) bestuur:
Ed Dumrese, voorzitter
Otto Hospes, secretaris
Jan Wouter van Wijngaarden, penningmeester
Caecilia van Peski, lid
Adam Uriel Ruff, lid

Contactgegevens:
Secretariaat 
Otto Hospes
e.: ohospes@gmail.com
t:   06 15196388 

Rekeningnummer van de Stichting
Giro : NL30 INGB 00014 32 655

Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

Beleidsplan 2015-2019

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2016

Beknopt fiancieel jaarverslag 2017

Beknopt financieel jaarverslag 2016

Beknopt financieel jaarverslag 2015  

Beknopt financieel jaarverslag 2014

Beknopt financieel jaarverslag 2013

Beknopt financieel jaarverslag 2012

Statuten van de stichting

 

Copyright © NS/WaS Nederland Webdesign Hendriks Kampen